Gå til hovedindhold

Boligtyper

På DanmarkBolig.dk finder du en samlet oversigt over alle almene lejeboliger i Danmark. Almene boliger er for alle, og som lejer af en almen bolig, betaler du kun for det, du får. Almene boliger opføres og udlejes nemlig af en boligorganisation uden fortjeneste. Det betyder, at din husleje kun går til udgifterne i din boligafdeling, og det sikrer dig en rimelig husleje. 

Der findes fire typer af almene boliger:

  • familieboliger
  • ungdomsboliger
  • ældreboliger
  • enkeltværelser

Bliv klogere på de forskellige boligtyper, og find frem til de boliger, som passer til dig. Reglerne kan være forskellige fra boligorganisation til boligorganisation. Hvis du er i tvivl, om du kan leje fx en ungdomsbolig, kan du kontakte den enkelte boligorganisation.

Familiebolig

Der findes næsten 600.000 almene familieboliger til leje i Danmark.

En familiebolig er en bolig for alle, både børnefamilier, par uden børn, bofællesskaber og enlige. Det er ikke et krav, at man skal have børn, for at leje en familiebolig.

Familieboligerne kan både være lejligheder, rækkehuse og parcelhuse. Boligerne udlejes normalt efter ventelister, men dette kan variere mellem boligorganisationerne. Oftest udlejes den ledige bolig til den ansøger, der har stået længst tid på ventelisten.

Nogle steder findes der særlige udlejningsregler, som kaldes fleksibel udlejning. Her kan du rykke frem på ventelisten, hvis du opfylder særlige betingelser. Det kan være, hvis du fx er ramt af skilsmisse, er under uddannelse, er pendler, har børn, er senior, har et handicap eller andet.

Du skal være opmærksom på, at der i visse områder af landet kan være meget lang ventetid. Du bør derfor undersøge, om der er indgået en aftale om fleksibel udlejning i den kommune, du ønsker at bo i. Det kan muligvis forbedre dine muligheder for at få den ønskede bolig.

Læs mere under fleksibel udlejning og se, om du kan komme foran i køen. 

Når du søger en bolig på Danmarkbolig.dk, kan du ved hjælp af filtrene søge efter de boliger, hvor der er størst chance for at få en bolig hurtigt. 

Ældrebolig

Der findes omkring 45.000 almene ældreboliger til leje i Danmark.

Betegnelsen ældrebolig er en fællesbetegnelse for ældre- og handicapvenlige boliger, boliger i et ældrecenter samt bofællesskab for handicappede.

Ældreboligerne lejes kun ud til ældre og personer med handicap. Det er som hovedregel kommunen, der anviser boligerne ud fra en vurdering af ansøgernes behov. Der er ikke nogen minimumsalder for ældreboliger, da det afhænger af en konkret vurdering fra kommunen. Det kan derfor være en god idé at henvende sig til kommunen, hvis du ønsker at komme i betragtning til en ældrebolig.

På DanmarkBolig.dk har du mulighed for at filtrere din søgning efter dine behov og fx hurtigt finde frem til de boliger med høj score på handicap-venlighed.

Søgefiltreringen tager udgangspunkt i tre forskellige standard-scenarier:

  • du anvender kørestol
  • du har et gang-, arm- eller håndhandicap
  • du har et synshandicap

Der findes også seniorbofællesskaber for personer over 50 år uden hjemmeboende børn. Seniorbofællesskaber er blevet en populær ældrebolig, som måske også kan være noget for dig?

Læs mere her, hvis du har brug for en handicapvenlig bolig.

Ungdomsbolig

Der findes flere end 35.000 ungdomsboliger til leje i Danmark.

Ungdomsboligerne - eller studieboligerne, som de også kaldes - udlejes til unge under uddannelse eller unge med et særligt behov for en bolig. Hvis du ønsker at søge en ungdomsbolig, skal du være under uddannelse, være i lære, i praktik, trainee eller have en elevplads - eller du skal have et såkaldt særligt behov. Der er derudover ofte en øvre grænse for din alder, hvis du ønsker at leje en ungdomsbolig, men den kan variere fra boligorganisation til boligorganisation.

Som studerende kan du komme i betragtning til såkaldt fleksibel udlejning, hvor din aktuelle situation som fx studerende eller pendler kan hjælpe dig foran i køen til en ledig bolig.

Læs mere under fleksibel udlejning og se, om du kan komme foran i køen.

I nogle af de store byer, som fx København, Aarhus, Aalborg, og Odense, findes der et centralt indstillingsudvalg, der fordeler de ledige boliger. Som ansøger skal du derfor henvende dig til disse udvalg for at blive skrevet op.

Du kan finde hjælp på følgende lokale boligportaler, hvis du søger ungdomsbolig/studiebolig:

Enkeltværelse

Almene boliger kan være indrettet som enkeltværelser. Ifølge almenlejeloven forstås et enkeltværelse som et eller flere beboelsesrum uden eget køkken.

Der er flere end 1000 enkeltværelser til leje i Danmark.