Gå til hovedindhold

Ny bolig

Når du er blevet tildelt en ny lejebolig, dukker der pludselig en hel ny række af spørgsmål op. Derfor har vi samlet de informationer, som er værd at vide ved indflytning i en almen bolig.

Lejekontrakt

Når du er blevet tildelt en almen bolig - fx en ungdomsbolig, familiebolig eller ældrebolig - vil du modtage en skriftlig lejekontrakt fra den boligorganisation, der udlejer lejligheden.

Lejekontrakten er den skriftlige aftale mellem dig og din udlejer. Lejekontrakten fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, som boligorganisationen har over for dig som udlejer, og hvilke regler du som lejer af boligen skal efterleve. Lejekontrakten beskriver lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning. Derudover kan kontrakten også indeholde andre relevante informationer, fx boligområdets husorden.

Det er en betingelse, at din lejeaftale ikke fraviger i forhold til den almene lejelov, og det er din sikring i forhold til at have de bedste vilkår og viden om, at du ikke bliver snydt. Det er fx et krav i den almene lejelov, at husleje betales månedsvis forud.

Du kan læse mere om 'Lov om leje af almene boliger' her. 

Indskud til ny bolig

Når du overtager en almen bolig, skal du indbetale et beboerindskud. Hvis der betales et indskud, kan udlejer ikke samtidig kræve depositum og forudbetalt leje. Du får dit beboerindskud tilbage, når dit lejemål ophører og du fraflytter boligen. Boligorganisationen har lov til at foretage en modregning i dit beboerindskud, hvis du ikke betaler din husleje eller andre beløb, du skylder boligorganisationen.

Du kan læse mere om beboerindskud i 'Bekendtgørelsen om drift af almene boliger'.

Overtagelse

Når den skriftlige lejeaftale er indgået, overtager du boligen fra det tidspunkt, der er aftalt i lejekontrakten. Du skal være opmærksom på, at boligorganisationen kan kræve, at lejeboligen først overtages 14 dage efter lejeaftalens begyndelse.

Stand og vedligeholdelse

Boligorganisationen har pligt til at sikre, at din lejebolig er i god og forsvarlig stand, når du overtager den.

Boligorganisationen skal også sørge for, at alle indretninger til afløb og til forsyning af lys, gas, vand og varme i din bolig er i god og brugbar stand, så det er muligt for dig at anvende el og vand samt at få varme i boligen.

De konkrete krav til lejeboligens fremtræden ved indflytningen, kan du finde i 'Lov om leje af almene boliger', men de vil typisk også være præciseret i boligorganisationens vedligeholdelsesreglement. Når du indgår lejeaftale med en boligorganisation, vil du som regel få udleveret et vedligeholdelsesreglement sammen med en husorden for det område, du skal bo i.

Syn og indflytningsrapport

Når du flytter ind i en almen bolig, bliver du indkaldt til et indflytningssyn. Ved indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvor lejeboligens stand beskrives. Det er her, man konstaterer, hvilke fejl og mangler som skal udbedres, og hvilke der blot skal noteres.

Beskrivelsen af lejeboligens stand ved indflytningen er vigtig, så du, når du flytter igen, ikke hæfter for de fejl og mangler, som ifølge indflytningsrapporten ikke udbedres.

Hvis du ikke har mulighed for at være med ved indflytningssynet, eller hvis du efterfølgende opdager fejl og mangler, som ikke blev noteret ved indflytningssynet, har du ret til selv at henvende dig til boligorganisationen. Fejl, skader og mangler skal være påtalt over for boligorganisationen senest to uger efter lejemålets begyndelse.

Det er vigtigt, at du er kritisk, når du gennemgår lejligheden, så du kan få tilføjet eventuelle fejl og mangler i indflytningsrapporten, som udlejer måske ikke har noteret.

Du kan læse mere om indflytning og mangler i 'Lov om leje af almene boliger' her.