Gå til hovedindhold

For boligorganisationer

Om DanmarkBolig.dk

DanmarkBolig.dk er en landsdækkende webportal for den almene sektor. Her er det muligt at søge blandt alle landets 570.000 almene boliger ud fra en række søgekriterier, blandt andet geografi og priser. 

DanmarkBolig.dk er oprettet ved lov og bygger på data fra Boligportal (huslejeregistret). Alle indberetninger til DanmarkBolig.dk foregår således via Huslejeregistret. 

Huslejeoplysninger vedrørende alle almene boliglejemål videregives til Udbetaling Danmark, som bruger data til administrationen af boligstøtte. 

Sådan retter du evt. fejl på DanmarkBolig.dk

Hvis du opdager fejl på DanmarkBolig-portalen, kan du bruge guiden nederst på siden i dette link til fejlretning: https://lbf.dk/selvbetjeninger/boligportalen-danmarkbolig/

Husk, at portalen bygger på data fra Huslejeregistret og alle rettelser skal således foretages via Huslejeregistret. 

Hvis I overfører data automatisk fra jeres eget administrationssystem til Huslejeregistret, skal I være opmærksomme på, at det sandsynligvis er i jeres eget system, en evt. fejl skal rettes. Hvis I indberetter manuelt til Huslejeregistret, skal fejlen rettes ved at logge på Huslejeregistret. 

I er meget velkomne til at tage kontakt til Huslejeregistret, hvis I er i tvivl om, hvordan en fejl skal rettes. 

test-image-2019

Om Boligportal (Huslejeregistret)

Hvad bruges Huslejeregistret til?

Boligportal (huslejeregistret) er den centrale database over almene boliger, hvor Udbetaling Danmark henter oplysninger om husleje, vedligeholdelse og lignende. Udbetaling Danmark bruger oplysningerne til at fastsætte og udbetale boligstøtte til lejerne i de almene boliger.  

Oplysningerne i boligportal (huslejeregistret) anvendes også på søgeportalen DanmarkBolig.dk samt til opgørelsen over de tomgangsledige boliger, Landsbyggefondens statistik om ledige boliger.   

 

Sådan retter du evt. fejl i Boligportal (Huslejeregistret)

Fejl eller mangler i boligportal (huslejeregistret) eller på DanmarkBolig.dk kan være udtryk for problemer på flere forskellige niveauer:   

  • bolig(er) mangler i boligportal (huslejeregistret) eller har forkert antal rum eller areal => gå til selvbetjeningen til LBF stamdata for at få vejledning i fejlrettelse.
  • en borger eller Udbetaling Danmark henvender sig om fejl i boligstøtten => nedenfor på denne side kan man finde FAQer med tips til, hvordan fejlen identificeres og rettes.
  • en eller flere boliger optræder fejlagtigt som tomgang på Danmarkbolig.dk - eller der opleves andre fejl eller mangler på boligportalen => gå til selvbetjeningen til DanmarkBolig for at få tip til, hvordan fejlen rettes.

Vejledning til Boligportal (Huslejeregistret)

Landsbyggefonden har forfattet to brugervejledninger til boligportal (huslejeregistret), hvor du kan finde svar på spørgsmål om adgang og indberetning til registret:

Bemærk, at de to første vejledninger nedenfor er udsendt i forbindelse med idriftsættelsen af Huslejeregistret, version 1.0 primo 2013. Den aktuelle udgave af snitfladebeskrivelsen for Huslejeregistret er version 3.0, så der kan være dele af brugergrænsefladen, som ikke er omfattet af vejledningerne. Kontakt LBF ved spørgsmål.  

 

Yderligere information om huslejeregistret kan findes via dette link: https://lbf.dk/selvbetjeninger/indberetning-til-boligportal-huslejeregister/