Gå til hovedindhold

Fleksibel udlejning

Nogle kommuner og boligorganisationer har valgt at indføre fleksibel udlejning, som betyder, at du som boligsøgende kan komme foran i køen til en lejebolig, hvis du opfylder nogle særlige kriterier.

Kriterierne for fleksibel udlejning kan bl.a. være:

  • at du er ung i kommunen og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal som regel kunne dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller arbejde
  • at du har fast og varigt arbejde. Der er som regel også et krav til, at din arbejdstid er på minimum 25-30 timer om ugen
  • at du bor i en anden kommune og pendler til en arbejdsplads, som er beliggende i den pågældende kommune. Der er et krav om, at din ansættelse er af en vis varighed, og som regel skal din arbejdstid være på minimum 25-30 timer om ugen
  • at du har et eller flere børn, som bor sammen med dig
  • at du i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har brug for en hurtig boliganvisning
  • at du er ældre eller handicappet og ønsker en mere egnet bolig

Opfylder du et eller flere af disse kriterier, kan det betyde, at du kan få en lejebolig hurtigere, end hvis du står på den normale venteliste. Reglerne varierer dog fra kommune til kommune, så kontakt derfor en boligorganisation i den kommune, du ønsker at bo i, hvis du vil vide, om du kan søge lejebolig via fleksibel udlejning.

Særlige grupper kan have fortrinsret til bestemte boliger

Almene lejligheder udlejes som udgangspunkt efter anciennitet på en venteliste. Det almene byggeri har imidlertid en forpligtelse over for personer med særlige boligbehov. Visse personer har derfor fortrinsret på ventelisten.

  • ældre og personer med handicap har fortrinsret til leje af bestemte ældre- og handicapegnede boliger
  • børnefamilier kan have fortrinsret til leje af større lejligheder
  • personer, der allerede bor i en almen bolig, har fortrinsret til boligerne i den boligorganisation, de tilhører, frem for udefrakommende ansøgere. Dette kaldes for oprykningsretten

Derudover har kommunerne mulighed for at råde over hver fjerde ledige almene familie- og ungdomsbolig til løsning af kommunernes boligsociale opgaver. De kan ved aftale med boligorganisationerne øge denne andel til at omfatte alle almene boliger i kommunen.

Det kan derfor være en god idé at henvende sig til den kommune, du ønsker at bo i, for at høre, om du har mulighed for at få anvist en familiebolig, en ældrebolig eller en handicapvenlig bolig.